”Det är bara Pivab som kan leverera efter våra behov”

Vid sitt teknologicentrum utbildar den finska slipprodukttillverkaren Mirka kunder och personal i bästa sättet att yrkesmässigt använda slip- och polerprodukter. Som leverantör av utrustning och ventilationssystem föll valet på Pivab.

– Kvaliteten och kunskapen var avgörande, säger Ulf-Peter Åstrand, produktchef bileftermarknad.

Företaget

Världsledande slipprodukttillverkare Oy KWH Mirka grundades 1943. Idag finns 1 100 anställda och 15 dotterbolag runt om i världen, med huvudanläggning i Jeppo. Den årliga omsättningen är drygt 235 miljoner euro. 

Slipprodukter och eldrivna verktyg finns för de flesta material, inklusive glas och komposit. Mirka har även utvecklat mikroslipningsprodukter för högteknologiska ytor som exempelvis slittåligt glas, aluminium, komposit inom konsumentelektronik och motordelar inom bilindustri. Genom sitt koncept med dammfri slipning har Mirka gjort en stor insats för arbetsmiljön.

Utmaningen

Med sin huvudfabrik i Österbotten ligger Mirka långt från de flesta av sina användare. Det ställer stora krav på logistik och produktkännedom. 2011 beslöt därför Mirka att bygga ett teknologicenter intill huvudfabriken i Jeppo. Här skulle kunder och anställda undervisas i hur företagets produkter används mest effektivt. 

– Vi har en passion för perfektionism och vill ge våra kunder möjlighet att prestera bättre och uppnå sitt resultat. För att klara oss mot billigare konkurrenter måste vi visa kvalitet från början till slut. Innovation och utveckling leder oss, säger Ulf-Peter Åstrand, produktchef bileftermarknad.

– Personalen utbildas för att hålla hög en hög kunskapsnivå. De ska se och förstå hur kunden använder materialet, för att kunna kontrollera dessa detaljer i produktionen. Vi har ständiga pågående förbättringar för att hålla vår position. Teknologicentret behövde ha många olika arbetsstationer och funktioner för att visa företagets bredd; slip, lack och tork.

Då bilindustrin är Mirkas största sektor, bestämdes att miljön för en billackerare skulle återskapas vid centret. En standardiserad lackbox räckte inte, en skräddarsydd version tillsammans med en specialugn krävdes för att stötta Mirkas verksamhet. Kraven på utsläpp var också hårda.

Lösningen

– Vi tog kontakt med Pivab och gick igenom våra önskemål. Ett av kraven var en miljövänlig anläggning med så lågt energibehov som möjligt. Vi var ute efter ”state of the art”, kvalitet var det avgörande. Pivabs lågenergianläggning med värmeåtervinning och möjlighet att använda flytgas för uppvärmning av torkningsluft passade oss perfekt. En samlad lösning från en leverantör gjorde det enkelt och smidigt, säger Ulf-Peter Åstrand.

Helhetslösningen innebar att utbildningsmodulerna omfattar en kombibox, en grundslipstation, två stationer för demonstration, en lackbox med tillhörande mixrum samt två ugnar för snabbtorkning.

Pivab levererade även ventilationssystem, vilket nu ombesörjer omkring hälften av det cirka 2 000 kvadratmeter stora teknologicentret. Systemet är slutet med värmeåtervinning. Alla boxars ventilation styrs från samma motor. 

– Det är viktigt med bra luft i boxen för att kunna det ska vara dammfritt, därför gör vi täta filterbyten, säger Wictor Ekblom, teknisk specialist OEM.

Resultatet

Den mesta målningen sker på stålytor. För att påskynda härdningen av bilfabrikernas färger använder Mirka en specialugn som går upp till 170 grader.

– Jag är väldigt nöjd med högtemperaturugnen. Sedan ser det ser proffsigt ut när alla installationer har samma utförande. De är servicevänliga och manöverpanelen är lätt att förstå. Det är väldigt viktig för oss att allt fungerar. När våra kunder har bokat in sig och kommer hit är vi väldigt sårbara om något går fel, säger Wictor Ekblom.

Slipning av metall och trä sker i specialrum. Metallrummet kräver skyddsutrustning för gnistor och trärummet är inrymt i en specialmodul. 

– Vi utför träbearbetning i ett litet utrymme där vi var tvungna att få in både ugn och applicering. Det är här kundens applikation, till exempelvis till möbelindustrin, köksinredning och till båtar, tillverkas för att sedan kunna slipas eller poleras. 

Framtiden

Mirka ska satsa ännu mer på utbildning och på att marknadsföra Mirka Academy. Målet är att utbilda upp mot 1 200 personer per år.

– Förändringen på marknaden går mot automation och elektronik. Som tillverkare i går vi två vägar. Dels mot robotslipning, dels mot enkelhet och exakthet, där kunden får specialanpassade lösningar. Vi har ett outnyttjat utrymme som vi kan ta i bruk för specialapplikationer. Ska vi skaffa fler boxar blir det från Pivab. Jag tror inte att någon annan skulle kunna leverera efter våra behov.


Internationellt

Våra produkter är utvecklade för att klara riktigt tuffa miljöer. Av den anledningen har vi haft många spännande projekt i länder som Angola, Algeriet, Saudiarabien, Thailand, USA, Sibirien och Kina.

Toyota Tammer-Auto

Specialdesignade lackboxar blev modellen i för Toyota i Tammerfors. Lösningen gav stora energivinster och en betydligt bättre arbetsmiljö.

Orange County, USA

Ett familjedrivet bilplåtslageri med ambitioner att bli ett komplett skadecenter.

Närko, Finland

En av Europas ledande aktörer inom tillverkning av karosser och lastbilssläp.

Volvo, Beijing

Volvos nya lackverkstad i Beijing.

Toyota Tammer Auto

Toyota Tammer Auto

Glenns Billakkering AS

Glenns Billakkering AS