Dammfri lackering

Volvo Personbilar Sverige AB har omkring 80 skadeverkstäder, där de tar de hand om alla typer av plåtreparationer och lackeringsjobb. Då Volvo är ett aktat varumärke och de flesta av uppdragen i verkstäderna är försäkringsuppdrag är kraven extra höga. Av den anledningen kontaktade Volvo Personbilar oss och bad våra experter ta fram en utbildning i dammfri lackering.

Problem

Genom att löpande ge sina lackerare ökad kunskap om damm och dammfri lackering vill Volvo Personbilar öka effektiviteten och kundnöjdheten i sina skadeverkstäder. 

Lösning

Utbildningen tar ca 3-5 timmar beroende på omfattning och är både teoretisk och praktisk. 

Huvudsyftet är att öka förståelsen för dammets skadeverkan, vilka dammkällor som finns och hur skador till följd av dammpartiklar i lacken kan förhindras. Efter utbildning ska alla deltagare vara medvetna om att dammfri lackering motverkar merkostnader och långa ledtider. 

Utbildningen är framtagen i samarbete mellan PIVAB AB och Volvo Personbilar Sveriga AB.

Resultat

Det är svårt att i siffror mäta vilka förändringar en utbildning skapar. På de orter där vi genomfört utbildningen har Volvo Personbilar Sverige sett hur kunskapsnivån ökat och reklamationerna blivit färre. 


Konsultation

Du behöver inte vara kund hos oss för att få tillgång till vår expertis. Pivabs experter är alltid bokningsbara och tillgängliga för frågor inom verksamhetsutveckling, utbildning och optimering.

Att starta lackverkstad

En utbildning i att starta lackverkstad.