Toppmodern lackanläggning ger god ekonomi

CIDAN Machinery är en av världens främsta tillverkare av maskiner för tunnplåtsbearbetning. Med skräddarsydda lackboxar från Pivab har produktionen fått ett effektivare lackeringsflöde med kortare torktider och lägre energikostnader.

Företaget

CIDAN Machinery har tillverkat maskiner för branschen för plåtbearbetning sedan 1907. Produkterna marknadsförs i över 30 länder. All tillverkning sker i fabriken i Götene, men bolaget har dotterbolag i USA, Danmark, Kina och Malaysia där de största marknaderna finns.

Utmaningen

Tanken om kvalitet före kvantitet har genomsyrat plåtbearbetningsbranchen de senaste åren. Det har ökat efterfrågan på CIDAN Machinerys maskiner, vilket i sin tur ställer högre krav på verkstadens produktionstakt.

För att kunna tillverka sju maskiner på fem arbetsdagar behövde CIDAN Machinery ett helt nytt produktionsflöde i verkstaden. Man behövde också möta nya krav på snabbare torktider och förbättrad ventilation i lackanläggningen.

Utmaningen var att på bästa sätt utnyttja lokalernas yta och optimera flödet mellan de olika tillverkningsstegen, för att på så sätt kunna öka produktionstakten. Dessutom önskade CIDAN Machinery en anläggning som var både kostnadseffektiv och miljövänlig.

Lösningen

CIDAN Machinery valde att kontakta Pivab, som sedan tidigare levererat en lackbox till deras verkstad. Tillsammans tittade man på hur ett optimalt flöde genom lokalen skulle kunna se ut. Pivab tog fram ett förslag med ett fyrstegflöde genom verkstaden, med två lackboxar och ett mixrum för färgblandning.

– Vi visste sedan vårt tidigare samarbete att vi har samma syn på kvalitet och långsiktighet som Pivab har. Det var en av de avgörande faktorerna när vi valde Pivab framför deras konkurrenter.

Idag är vi övertygade om att vi köpte den bästa lösningen, säger Tomas Lindblom, Production Manager på CIDAN Machinery.

De maskiner som CIDAN Machinery tillverkar väger ofta över fyra ton. De levereras därför med travers till Pivabs patenterade räls- och vagnsystem strax utanför den första arbetsstationen, en Dent Prep-box för grundarbeten.

Efter grundarbetet öppnas mellandörrarna och maskinen fortsätter på rälssystemet in i nästa station, lackboxen Dent Extend. Här lackas maskinen innan den rullas till den tredje stationen: Dent Extend Dry. Den högeffektiva torkugnen återvinner upp emot 85 procent av värmeenergin i den luft som evakueras under torkprocessen.

I anslutning till lackboxarna finns även ett mixrum från Pivab, där all färg blandas för att minimera dammtillförsel till lack- och torkstationerna. 

När lacken torkat rullas maskinen ut på samma rälssystem och hamnar i avdelningen för slutmontering. För att minimera platsåtgången i lokalen har ventilation och torkaggregat placerats på lackboxarnas tak.

– Med den nya lösningen har vi fått ett helt annat fokus på att få de olika momenten klara i rätt ordning, säger Tomas Lindblom.

Resultatet

Ventilationen och torkanläggningen styrs automatiskt, men torktider, fläktar och lufttryck kan också kontrolleras av Pivab via VPN. Det är praktiskt när CIDAN Machinery behöver ställa om produktionen och behöver finjustera anläggningen.

Dessutom är anläggningen miljövänlig. Den förbrukar bara en bråkdel av den energi motsvarande standardlösning skulle kräva.

– Investeringskostnaden har initialt varit ganska hög, men eftersom anläggningen är mycket energisnål och flödet så effektivt räknar man med att ha tjänat in den ganska snart. Men den nya anläggningen har vi kunnat öka den totala produktionstakten med 30 procent, säger Tomas Lindblom.

Det rakare flödet med fyra olika stationer minskar också städningen och risken för lackdamm.

– Tack vare Pivabs digitala övervakning och serviceavtalet med deras partner Assemblin kan vi hålla anläggningen i trim utan onödiga driftsstopp.

Framtiden

Inom en snar framtid ska CIDAN Machinery installera ny ventilation i verkstaden. Man tittar också tillsammans på hur förvaringen i mixrummet kan förbättras samt hur torktiden av lackerade maskiner kan kortas ytterligare.

– Idag kör vi med en takt på fem timmar vid varje station. Med Pivabs hjälp tittar vi på hur vi kan minska torktiderna ytterligare och på så sätt öka produktionstakten ännu mer. Pivab har verkligen varit en ovärderlig hjälp när det gäller att få till ett effektivare flöde i verkstaden, säger Tomas Lindblom.


Verkstadsindustri

Det finns fler saker än person- och lastbilar som behöver lackeras. Våra produkter och system fungerar lika bra vid lackering av båtar, tåg, köksluckor, detaljer eller något helt annat.

Aston Harald Composite

Under 2016 tillverkades ett femtiotal M32 katamaraner på Aston Harald Composite. På Hönö limmas, slipas och lackas båtarna i en Pivab Dent Extend.

BAE System Hägglunds

Ett verkstadsföretag som bland annat jobbar åt försvarsmakten.

MPA Måleriproduktion

Plats: Västerås Leverans: 2013 Yta på anläggningen: 1170m²

Ekeri Finland

En tillverkare av släp till lastbilar.

Baltic Yachts

En tillverkare av några av världens mest exklusiva båtar.