Teknik och miljö på framtidens lackverkstäder!

Vika kompetens- och utvecklingsbehov krävs av verkstäderna för att möta framtidens lackeringskrav? Ronny Pihlblad, VD för PIVAB AB blickar framåt och ger en bild utifrån sitt perspektiv.

Föredragshållare: Ronny Pihlblad, PIVAB AB.
Tid: torsdag 1/2 2018. Kl. 14.00 – 14.40.

Ronny Pihlblad är VD och en av grundarna av PIVAB AB. I över 40 år har han varit en del av och utvecklat lackeringsbranschen och fordonsindustrin. Hans innovativa lösningar inom såväl teknik arbetsflöden och miljö har gjort honom till en betydande person i branschen, både i och utanför Sveriges gränser. 
Om seminariet:
Hur kommer lackeringsbranschen att förändras de närmast fem till tio åren? 
Vika kompetens- och utvecklingsbehov krävs av verkstäderna för att möta framtidens lackeringskrav? Ronny blickar framåt och ger en bild utifrån sitt perspektiv.