Virtual reality – din lackanläggning kan du se redan nu.

Välkommen till en Virtuell PIVAB värld. Vi skapar en värld där du kan se den din anläggning redan i offertstadiet i VR/3D (Virituell Reality).

Ett mycket bra sätt att få en chans att förflytta sig runt i din framtida anläggning. På så vis få förståelse av hur det kommer se ut, men även kanske vilja ändra på något i ett tidigt skede innan det står på plats.

Välkommen att se dina framtida anläggning.