Volvo Newton

Pivab kan nu stolt avslöja att vi kommer leverera en komplett skadeanläggning till Volvo Newton i thailand. Vi tackar för förtroendet och ser fram imot det färdiga resultatet på den otroligt fina anläggningen.