Vi är nu färdiga med vårt andra projekt i Thailand.

Pivab vill tacka våra medarbetare PIVAB ASIEN: Finlay Coady, Andrea Busayasakul och Krid Kansupattanakul, de har gjort ett exemplariskt jobb och slutfört även denna anläggningen i rekordhastighet trots restriktioner på grund av Covid-19. Vi vill också tacka Volvo Scandinavian Auto för uppdraget.