Så funkar det En optimal lackverkstad
i fyra enkla steg.

Vårt mål är att utveckla världens bästa lackboxar. Men egentligen handlar allt vi gör om att förbättra våra kunders hela verksamheter. En lackstation spelar en betydligt större roll för arbetsflödet i en verkstad än de flesta tror. Om man tänker rätt från början finns det stora förtjänster att göra, även inom andra områden av verkstaden. Det kan vara allt från rejält ökad effektivitet och sänkta driftskostnader till bättre arbetsmiljö och jämnare kvalitet på lackjobben. Hemligheten bakom finns självklart i våra energisnåla produkter, men också i vår kunskap om lackering och i den noggranna arbetsprocess vi tagit fram.

Planering & ritning

För att slutresultatet ska bli bra måste allt göras rätt från början. Därför handlar den första fasen om personliga möten, noggrann information om befintlig verksamhet, planritningar, flödesschema, arbetsprocesser, behovsanalyser och din målsättning med projektet. När all fakta är på plats och analyserna är gjorda kan vi börja skissa på lösningar.
Läs mer

Tillverkning & anpassning

Nu har vi koll på dina behov och kan börja titta på optimering av arbetsflödet i din verksamhet. Det skapar vi delvis med rätt produkter, men också genom att utnyttja lokalerna fullt ut och placera produkterna på rätt plats. Tillverkningen av våra produkter sker mestadels i Sverige och av välkända underleverantörer som vi har nära relationer med.
Läs mer

Transport & montering

Innan första leveransen går iväg sätter vi gemensamt upp en detaljerad tidsplan. För att vinna tid och effektivitet involverar vi samtidigt de entreprenörer som ska hjälpa till under installationen. Alla ska ha koll på varandra och ett gemensamt slutdatum att jobba efter. När byggnationen kommit igång sker arbetsledning genom daglig kontakt och löpande byggmöten.
Läs mer

Drift & service

Anläggningen är äntligen klar och färdig att börja användas. Nu återstår bara testning, finjustering och optimering. Här utför vi noggranna kontroller så att alla flöden fungerar som de ska, att till exempel luftmängden i boxen är perfekt och att snabbsupport online fungerar. Vid överlämning kan du ta in egna konsulter som är med och kontrollerar slutresultatet.
Läs mer