Planering & ritning

För att slutresultatet ska bli bra måste allt göras rätt från början. Därför handlar den första fasen om personliga möten, noggrann information om befintlig verksamhet, planritningar, flödesschema, arbetsprocesser, behovsanalyser och din målsättning med projektet. När all fakta är på plats och analyserna är gjorda kan vi börja skissa på lösningar.

Översikt verksamhet

Vi börjar alltid med att träffas personligen, för ett första möte. Målet är att snabbt få en klar översikt över din verksamhet och förstå vad du har för tankar om framtiden. Har du en befintlig anläggning som ska uppdateras eller byggas ut? Startar du upp en ny verksamhet som ska vara optimerad från start?

Analys av lack- & verkstadsprocess

När vi fått en översikt har det blivit dags att göra en behovsanalys. Hur många objekt passerar din verkstad idag och hur många objekt vill du att det ska kunna passera när projektet är klart? Vill du utöka verksamheten och börja arbeta med småskador och Dent-repair? Vill du få ner ledtiderna?

Energikalkylering

Oavsett vilken av våra produkter du väljer kan vi garantera dig att den är marknadens mest energisnåla. Genom att gå igenom din energiprocess och göra en energikalkyl kan vi visa dig hur mycket du tjänar på att välja Pivab som leverantör och att besparingen med stor sannolikhet både täcker räntor och amorteringar på din investering.

Skisser och ritningar

När vi är överens om dina behov och vad du är intresserad av börjar vi ta fram skisser i 3D. Då får du en god uppfattning om hur allt skulle kunna se ut i verkligheten.
 Från den fösta layouten kan vi sedan testa och laborera med olika utföranden och design för att hitta en skiss att gå vidare med. När du är nöjd skapar vi 2D-ritningar som blir underlag till de slutgiltiga konstruktionsritningarna och bygghandlingarna. Här gör vi även unika anpassningar för just din verksamhet och dina behov.

Godkännande av affär

När ritningarna är klara och godkända har vi har nått slutet av arbetsprocessens första fas. Det är här vi kommer överens om lösningar, pris och leveranstid.