Transport & montering

Innan första leveransen sätter vi gemensamt upp en detaljerad tidsplan. För att vinna tid och effektivitet involverar vi samtidigt de entreprenörer som ska hjälpa till under installationen. Alla skall arbeta efter gemensam upprättad tidsplan, med gemensamt slutdatum att jobba efter. Kontinuerlig kontakt mellan projektledare, kund och samtliga installatörer är ett krav under hela projektet.

Transport

För trygghetens skull tar vi helst hand om transport och leverans. Då har vi full kontroll över försändelserna och kan synka dessa med våra tekniker, som direkt kan placera materialet för rätt arbetsprosess. Beroende på leveransernas omfattning planerar vi dem ihop med dig. Om inte allt material kan levereras på grund av platsbrist, ser vi såklart till att delleverera din beställning.

Montage

Under monteringsperioden är det viktigt att alla synkroniserar med varandra. Vi försöker också se till du ska kunna ha normala förutsättningar under projektet och slippa stänga igen eller på något annat sätt störas i det dagliga arbetet.

När projektet är klart går vi igenom det med dig och säkerställer att det blivit enligt dina önskemål.

Löpande kontakt

För att monteringen ska flyta på effektivt har vi daglig kontakt med berörda entreprenörer och dig som beställare. Ju mer information som når rätt, desto mindre risk till missförstånd.