Drift & service

Anläggningen är äntligen klar och färdig att börja användas. Nu återstår bara testning, finjustering och optimering. Här utför vi noggranna kontroller så att alla flöden fungerar som de ska, att till exempel luftmängden i boxen är perfekt och att snabbsupport online fungerar. Vid överlämning kan du ta in egna konsulter som är med och kontrollerar slutresultatet.

Överlämning

När vi vet att anläggningen fungerar optimalt, har det blivit dags för dig att ta över. I samband med överlämning har vi en grundlig genomgång av maskin och manual. Om du beställt vår utbildning i dammfri lackering kommer den att ske nu.

Efterkontroll

När du använt anläggningen ett tag har det blivit dags för efterkontroll. Det brukar ske efter ca. tre-sex månader. Då pratar vi med dig och dina lackerare och kollar så att allt är bra och fungerar som det ska. Efterkontrollen är obligatorisk och ingår i leverans, denna finns till för att säkerhetställa utrustningen och om Ni vill göra ytterligare efterjusteringar.

Serviceavtal

När vi haft efterkontroll skriver vi oftast serviceavtal med våra kunder. Det är det enklaste och mest bekväma sättet för dig att minimera risken för plötsliga driftsstörningar. Vilka serviceintervaller du får beror helt på vilken produktionstakt du har. Genom snabbsupport online ser våra tekniker när det är dags och kontaktar dig för tidsbokning.

För att garantin skall gälla måste service utföras av Pivab.