Tillverkning & anpassning

Nu har vi koll på dina behov och kan börja titta på optimering av arbetsflödet i din verksamhet. Det skapar vi delvis med rätt produkter, men också genom att utnyttja lokalerna fullt ut och placera produkterna på rätt plats. Tillverkningen av våra produkter sker i Sverige och av välkända underleverantörer som vi har nära relationer med.

Konstruktionsanalys

Att utnyttja lokalen är A och O för att få effektivt flöde. Genom att ta fram noggranna konstruktionsritningar ser vi snabbt var lokalens befintliga pelare, fönster, dörrar och rörstråk finns och hur vi ska utnyttja allt så bra som möjligt. Under analysen ser vi också hur chassi och ventilation behöver anpassas för din lokal.

Projekteringsmöte

Information och samsyn är viktigt. Därför samlar vi projektets samtliga inblandade till projekteringsmöte. Vid detta tillfälle går vi igenom konstruktionsritningar, detaljplan, projektets omfattning och vad det betyder för de inblandade. Målet är att alla ska få samsyn, veta vad som ska göras och sätta upp en preliminär tidsplan.

Tillverkning

Merparten av komponenterna till våra produkter tillverkas i Sverige. Men oavsett om underleverantören har sin verksamhet i närheten eller någon annanstans i världen är den noga utvald och följer samma krav som vi ställer på oss själva, gällande råvaror, noggrannhet och leveranstider.