Klassning är en metod som används för att analysera och bedöma området där explosiv gas kan bildas.

Härigenom möjliggörs rätt val och installation av utrustning som skall använda i omgivningen. Klassning innefattar även bestämning av explosionsgrupp och temperaturklass.

I de flesta fall där brännbara vätskor, gaser och ångor används, är det svårt att undvika att en explosiv gasblandning bildas. Det kan också vara svårt att undvika att utrustning utgör tändkälla. I situationer där det är stor sannolikhet för explosiv gasblandning grundas därför tillförlitligheten på användning av utrustning som har mycket låg sannolikhet för att utgöra en tändkälla. Där sannolikheten för explosiv gasblandning är lägre, kan därför utrustning utförd med lägre krav användas. 

Det är knappast möjligt att genom enkel bedömning av anläggning eller anläggningsutformning avgöra vilka delar av anläggning som kan anses överstämma med de tre zondefinationerna (zon 0, 1 och 2). En mer detaljerad studie är därför nödvändig och denna innerfattar analys av möjligheterna att en explosiv gasblandning skall bildas. 

När anläggning blir klassad och klassningsplan upprättas är det viktigt att inga förändringar görs på utrustning eller av drifsförhållanden utan att detta diskuteras med ansvariga för klassningen. Felaktiga åtgärder kan medföra att klassningen blir ogiltig. Det är nödvändigt att säkerhetskälla att processutrustning som varit föremål för underhåll kontrolleras noga under och efter återmontering för att säkerhetskälla att ursprunglig skyddsnivå bibehålls innan den tas i bruk igen.

 

 


Övrigt

Det är inte bara lackanläggningen som måste vara i toppskick för att en lackverkstad ska fungera. I vårt sortiment finns flera smarta produkter som hjälper till att skapa en bra arbetsplats.

Energy/Support monitor

Styrsystemet som har automatisk tryckleglering och tillåter övervakning av energiåtgång, samt tillåter VPN support

Spectraterm IR Lampor

IR-lampor skyndar på torkprocessen. Med någon av Spectratherms modeller torkar lacken på ungefär tio minuter.

Herkules Lyftbord

Vi leverar olika typer av lyftbord från herkules. även sänkbara och för sidoförflyttning

Wall-Man

Ökad säkert för arbete på höga delar av fordon - på valfri höjd eller position utan att behöva krångla med stegar eller byggställningar.

ATEX-Armatur

Pivabs egna ATEX-Godkända armaturer med härdat glas och daylight lysrör

Vagnar

Med hjälp av våra vagnar i duralaluminium förflyttar du snabbt objekten i sidled.

Jonisering

Med hjälp av jonisering kan du få helt ren luft, bättre arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro på samma gång.

Lackoveraller

För att kunna arbeta optimalt krävs optimala skyddskläder.

Pivab Jet®

Ett integrerat snabbtorkningssystem.