Energy / Support VPN monitor

Styrsystemet som har automatisk tryckleglering och tillåter övervakning av energiåtgång, samt tillåter VPN support

AC500 är ett PIVAB/ABB baserat styrsystem/program enligt nedan.

Styrsystemet är konstruerat med Automatisk Tryckreglering vilket medför att inställt tryck bibehålls genom att frånluftsfläkt kompenserar för igensatta filter, samt att inget tryckfall i lackbox uppstår då portar/gångdörrar öppnas under pågående produktion som påverkar lackresultatet negativt.

Styrsystemet konstruktion medför att övervakning av energiåtgången kan avläsas samt loggas under samtliga driftsfall för att kunna göra energiberäkning.
Visning av aktuellt driftförhållande presenteras via 7” Färg Touch panel.

 

Data registreras månadsvis och kan avläsas fyra månader tillbaka.

Styrsystemets konstruktion medför även att PIVAB via VPN anslutning kan få tillgång till systemet och på så vis erbjuda en snabb support vid eventuella driftstörningar.

PIVAB kan således göra felsökningar och även åtgärda vissa fel.
detta gör att kunder slipper resekostnader och arbete på plats för enklare problem

Det finns även visst utrymme för att kunna göra funktionsändringar i programmet om önskemål finns. Detta görs alltid i samråd med PIVAB.

 


Övrigt

Det är inte bara lackanläggningen som måste vara i toppskick för att en lackverkstad ska fungera. I vårt sortiment finns flera smarta produkter som hjälper till att skapa en bra arbetsplats.

Spectraterm IR Lampor

IR-lampor skyndar på torkprocessen. Med någon av Spectratherms modeller torkar lacken på ungefär tio minuter.

Herkules Lyftbord

Vi leverar olika typer av lyftbord från herkules. även sänkbara och för sidoförflyttning

Wall-Man

Ökad säkert för arbete på höga delar av fordon - på valfri höjd eller position utan att behöva krångla med stegar eller byggställningar.

ATEX-Armatur

Pivabs egna ATEX-Godkända armaturer med härdat glas och daylight lysrör

Vagnar

Med hjälp av våra vagnar i duralaluminium förflyttar du snabbt objekten i sidled.

Jonisering

Med hjälp av jonisering kan du få helt ren luft, bättre arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro på samma gång.

Klassningsplan

Klassning är en metod som används för att analysera och bedöma området där explosiv gas bladning kan bildas.

Lackoveraller

För att kunna arbeta optimalt krävs optimala skyddskläder.

Pivab Jet®

Ett integrerat snabbtorkningssystem.