ATEX- Godkänd armatur

Armaturen har två st lysrör på vardera 58w. Lysrören är av Daylight typ för bästa färgkorrigering.

Armaturens glas finns i härdat glas och har slipade kanter. 

Eftersom PIVABs armatur är EXII-klassad, kan lysrören bytas från insida av box och därmed kan boxen placeras 100mm från befintlig vägg och därmed spara golvyta. (Om armaturen saknar denna klass måste lysrören bytas från utsidan och därmed måste boxen placeras ca: 600mm från befintlig vägg).

Armaturen är infälld i boxväggen och har en reflektor som riktar ljuset ner mot objektet.

Pivab har inga snedställda armaturer i tak som Inkräktar på filteryta samt att den typen av konstruktion skapar turbulens under armaturen. Glaset hålls på plats med glashåller med två lås rattar i vardera sida.

 

Inspecta förklarar varför man ska ha en ATEX-Godkänd armatur.
Utrustning och skyddssystem som skall installeras i områden där explosiv atmosfär kan uppstå, skall väljas enligt kategorierna i ”AFS 1995:5 - Utrustningar för explosionsfarlig miljö”. Detta framgår av AFS 2003:3 – Arbete i Explosionsfarlig miljö.

Detta för att undvika att utrustning skulle kunna vara en tändkälla och därmed orsaka en brand eller explosion som kan leda till allvarliga konsekvenser beroende på omfattningen.


Övrigt

Det är inte bara lackanläggningen som måste vara i toppskick för att en lackverkstad ska fungera. I vårt sortiment finns flera smarta produkter som hjälper till att skapa en bra arbetsplats.

Energy/Support monitor

Styrsystemet som har automatisk tryckleglering och tillåter övervakning av energiåtgång, samt tillåter VPN support

Spectraterm IR Lampor

IR-lampor skyndar på torkprocessen. Med någon av Spectratherms modeller torkar lacken på ungefär tio minuter.

Herkules Lyftbord

Vi leverar olika typer av lyftbord från herkules. även sänkbara och för sidoförflyttning

Wall-Man

Ökad säkert för arbete på höga delar av fordon - på valfri höjd eller position utan att behöva krångla med stegar eller byggställningar.

Vagnar

Med hjälp av våra vagnar i duralaluminium förflyttar du snabbt objekten i sidled.

Jonisering

Med hjälp av jonisering kan du få helt ren luft, bättre arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro på samma gång.

Klassningsplan

Klassning är en metod som används för att analysera och bedöma området där explosiv gas bladning kan bildas.

Lackoveraller

För att kunna arbeta optimalt krävs optimala skyddskläder.

Pivab Jet®

Ett integrerat snabbtorkningssystem.