CFU®

Frånluftsenhet med kolfilter

Pivabs kolfiltreringsenhet hör hemma i alla industriella arbetsmiljöer där du behöver filtrera förorenad luft.

Enheten kan anslutas till de flesta av Pivabs produkter som Dent Mobile XL, Dent Station, Dent Mix, liksom till andra externa produkter som kräver luftrengöring.

Med kolfilterenheten behöver man inte göra åverkan på befintliga väggar och tak, frånluftsenheten cirkulerar och filtrerar den befintliga luft som finns i lokalen.

En mycket flexibel frånluftsenhet som passar i de flesta arbetsmiljöer.


DENT GROUP produkter för småskador

DENT GROUP för småskador, smart,-spot och Dent Repair. Oavsett det handlar om stora eller små verkstäder finns det alltid drömmar om att bli bättre och mer lönsam än vad man redan är. Med våra idéer...

Dent Station® 1 - 2

En perfekt lösning vid alla typer av grund-, slip- och lackeringsarbeten.

Dent Station® 7

En tilluftslåda som passar vid alla typer av lackering.

Dent Prep Wall®

Komplett frånluftsvägg med filtrering och fläkt från PIVAB

Dent Mobile XL®

Tilluftsdel och frånluftsdon för enklare lackarbeten.

Dent Portal®

För smartare och mer effektiva lack- och slipjobb.

Dent Mix®

Ett komplett mixrum med ventilation och klassningsplan.

Dent Extend Mobile®

Dent Extend mobile för mindre lackreparationer till riktigt låga driftskostnader.