Dent Station® 1-2

Från- och tilluftsväggar till alla typer av grund-, slip- och lackeringsarbeten

FÖRARBETSPLATS MED OANADE MÖJLIGHETER
Med DENT STATION® 1 till 2 så skapas en kostnadseffektiv arbetszon där allt från lukter, färgstoft och damm filtreras bort och ger en bra arbetsmiljö. Genom att komplettera utrustningen med draperier så blir arbetszonen sluten
– som en enklare lackbox fast för förarbeten.

SEX VARIANTER AV FRÅNLUFT
DENT STATION® 1 till 2 är frånluftsväggar i olika storlekar som ltrerar bort gaser och aerosoler. De olika modellerna gör det lätt för dig att hitta en variant som passar din verksamhet. Modell två och uppåt är utrustade med belysning och från modell tre finns det även en förvaringshylla i enheten.

BEFINTLIG VENTILATION ELLER KOLFILTER

Frånluften från DENT STATION® 1 till 2 kan skickas ut genom spirorör som kopplas in på be ntlig ventilation. Alternativt så kan anläggningen som tillval utrustas med aktivt kolfilter som filtrerar frånluften, vilket gör att en befintlig ventilationsanläggning inte krävs.

BELYSNING FÖR RÄTT RESULTAT
Alla DENT STATION®-modeller, förutom nummer ett och sju, är försedda med ATEX-klassade armaturer som ger dagsljusbelysning – samma typ av belysning som används i Pivabs fullstora lackboxar. Det ger en korrekt färgåtergivning och bästa förutsättningar för att minimera antalet omjobb.

MÅNGA ANVÄNDNINGS­ OMRÅDEN
DENT STATION® 1–2 kan användas i många olika branscher vid alla arbetsmoment där damm och gaser kräver en god ventilation.

ENKEL INSTALLATION
DENT STATION® 1–2 levereras färdigmonterad på pall. Allt du behöver göra är att koppla in el samt att eventuellt ansluta till befintlig ventilation. 


DENT GROUP produkter för småskador

DENT GROUP för småskador, smart,-spot och Dent Repair. Oavsett det handlar om stora eller små verkstäder finns det alltid drömmar om att bli bättre och mer lönsam än vad man redan är. Med våra idéer...

Dent Extend Mobile®

Dent Extend mobile för mindre lackreparationer till riktigt låga driftskostnader.

Dent Portal®

För smartare och mer effektiva lack- och slipjobb.

Dent Dry®

Dent Dry är en riktugn för plastdetaljer.

Dent Station® 7

En tilluftslåda som passar vid alla typer av lackering.

Dent Mobile XL®

Tilluftsdel och frånluftsdon för enklare lackarbeten.

Dent Mix®

Ett komplett mixrum med ventilation och klassningsplan.