Om Pivab

PIVAB AB startade 1976 och har sedan dess arbetat med att utveckla produkter och system för lackering under både normala som extrema förhållanden. 
Detta har lett till att vi idag levererar utrustning till Nordamerika och Europa, men också till länder som Angola, Algeriet, Saudi Arabien, Thailand, Sibirien och Kina.

Vi gillar alla typer av uppdrag. Stora som små. Ju klurigare de är, desto mer inspirerade blir vi. Förutom spännande och intressanta uppdrag är vår bestämda uppfattning att allt vi gör ska bli klart i tid och hålla sig inom budgeten. Det gör oss stolta och våra kunder nöjda.

Förutom att erbjuda fantastiska produkter och lösa våra kunders problem ska vi vara lätta att få tag på, enkla att ha att göra med och enkla att förstå. Vi ska även finnas till hands till 100%, lyssna på våra kunder och erbjuda långsiktiga lösningar de kan lita på. Vi ska skapa värde för våra kunder och alltid hålla vad vi lovar.

 

 

MILJÖPRISTAGARE 2015

Tilldelat Ronny Pihlblad

Juryn för Varbergs kommuns miljöpris har beslutat att årets miljöpris går till Ronny Pihlblad, grundare av företaget PIVAB AB. Motiveringen är:

Ronny Pihlblad har i närmare 40 år arbetat innovativt och med att förbättra arbetsmiljön i lackeringsbranschen och fordonsindustrin.

De patenterade produkterna som har utvecklats inriktas såväl på att vara energisnåla som att minimera påverkan på omkringliggande miljö.

Energianvändningen har minskats med två tredjedelar och filtreringen av partiklar har gjorts så pass effektiv att luftkvaliteten för personalen kan likställas med kliniskt ren.

Ronny Pihlblads hängivna arbete med miljöinriktade innovationer i en konservativ bransch är föredömligt. Han har visat originalitet och nytänkande som i vissa delar är världsledande.

Andra människors hälsa, deras närmiljö och den yttre miljön är alla vinnare. Hans arbete är ett gott exempel på hållbar utveckling.